Covid-19 en Maskers


powerd by:
Van Straten Medical
CSA Services

Foonco BV

Adres

Rijnzathe 2
3454 PV Utrecht

Telefoon

 030 60 23 828

Email

info@greencycl.nl

Hergebruik van maskers en testen van de eigenschappen

We kunnen type FFP1, FFP2 en chirurgische maskers testen, steriliseren en geschikt maken voor hergebruik.


 • Let op: per 29 mei 2020 steriliseren wij geen mondmaskers meer en stoppen wij deze tijdelijke ondersteuning. Inmiddels is het
  aanbod van mondmaskers in Nederland dermate opgebouwd waardoor er geen dringende noodzaak meer is voor herverwerking.


 • Het is belangrijk dat zorginstellingen, die herverwerking van disposable adembeschermingsmaskers toepassen, zich realiseren dat zij daardoor volgens de wet producent van adembeschermingsmiddelen worden, ook indien u via ons laat steriliseren. Na herverwerking vervallen alle CE-markeringen en kwaliteitscertificaten.


 • De maskers steriliseren we in laminaat per 4 stuks. De prijs die wij nu hanteren is 6 euro per laminaat (4 stuks). GreenCycl heeft een samenwerking met Renewi die zorg draagt voor de juiste containers, het ophalen en retournen van uw maskers. Meer informatie via het Renewi Zorgteam tel. nr.: 088 – 7003114
  of dienstverlening@renewi.com. Het ophalen van potentieel Covid-19 besmet beschermingsmateriaal geschiedt volgens vergunning. Het besluit voor gebruik van de door ons gesteriliseerde mondmaskers is aan de gebruiker, DSMH van het ziekenhuis of andere gekwalificeerd persoon van de zorginstelling. Wij adviseren dit te gebruiken uitsluitend in gevallen dat er geen mondmaskers beschikbaar zijn. 


 • We hebben testen uitgevoerd om de integriteit van de deeltjes doorlaatbaarheid te meten, en deze blijft op onze methodiek goed.


 • De sterilisatoren zijn gevalideerd op dit proces. Met een deeltjesmeter controleren we de maskers op doorlaatbaarheid.  

          Indien u advies wenst voor het opzetten van een eigen lijn kunnen we u daarin uiteraard van adviezen voorzien.


 • WIj meten maskers uitsluitend op doorlaadbaarheid van partikelgrootte. HIer kunnen geen rechten aan ontleend worden. Om te bekijken of een mondmasker voldoet aan de markteisen adviseren wij u de NEN-EN 149 norm te volgens alsmede de fit test (pasvorm validatie) te laten uitvoeren . Nieuwe metingen voeren niet meer uit.


 • Wilt u mondmaskers laten testen? Wij verwijzen u graag door naar; - www.misit.nl of www.projectmask.nl 

          Voor aanvragen graag een Email: info@greencycl.nl 

 • Let op: Door verstrekking van deze opdracht gaat u akkoord met het feit dat u als opdrachtgever, voor en na sterilisatie, juridisch eigenaar blijft van de ingestuurde goederen en daarmee alle verantwoordelijkheid blijft behouden over het product. Dit is een tijdelijke dienstverlening in een noodsituatie waarbij GreenCycl zich niet opstelt als fabrikant. Wij verstrekken deze dienstverlening tot het moment dat er weer voldoende mondmaskers beschikbaar zijn.

Contact

Copyright © All Rights Reserved

GreenCycl

Rijnzathe 2

3454PV Utrecht